Abnormálny

mimoriadny, nenormálny, nepravidelný, nezvyčajný, odlišný, osobitný, zvláštny


Relevantne k abnormálny