Abstraktný

nekonkrétny, vzdialený


Relevantne k abstraktný