Agresívny

bojovný, invázny, vojnový, výbojný, útočný


Relevantne k agresívny