Akceptovateľný

dostatočný, dostačujúci, možný, postačujúci, prijateľný, primeraný, uspokojivý, vhodný


Relevantne k akceptovateľný