Akurátny (hovorovo)


Relevantne k akurátny (hovorovo)