Alegorický

metaforický, obrazný, prenesený, symbolický


Relevantne k alegorický