Alkoholizmus

etylizmus (term.), nestriedmosť, opitosť, pijanstvo


Relevantne k alkoholizmus