Analógia

obdoba, podobnosť


Relevantne k analógia