Anarchia

bezvládie, chaos, neporiadok, spleť, zmätok


Relevantne k anarchia