Anulovať

odrieknuť, odvolať, prehlásiť neplatným, prehlásiť za neplatný, stornovať, vziať späť, zaraziť, zastaviť, zosadiť, zrušiť, odstrániť, vymazať, zrušiť


Relevantne k anulovať