Aparát

fax, mobil (hovorovo), telefón, prístroj, zariadenie


Relevantne k aparát