Apatia

bezcitnosť, chlad, letargia, nezáujem, neúčasť, otupenosť, pasivita, ľahostajnosť


Relevantne k apatia