Arbitrárny

akýkoľvek, svojvoľný, ľubovolný


Relevantne k arbitrárny