Archaický

archaický (poeticky), neaktuálny, nemoderný, nepoužívaný, obsoletný, prekonaný, zastaralý, starobylý, starodávny, starožitný, starý, zastaraný


Relevantne k archaický