Aspekt

hľadisko, ohľad, postoj, stanovisko, zorný uhol, zreteľ


Relevantne k aspekt