Asymetrický

nerovnaký, nesymetrický, nesúmerný, šišatý


Relevantne k asymetrický