Autorita

kapacita (hovorovo), moc, odborník, rešpekt, vážnosť, znalec, úcta, kompetencia, oprávnenie, právo, právomoc


Relevantne k autorita