Avízo

informácia, oznam, oznámenie, popis, správa, zvesť


Relevantne k avízo