Azyl

bezpečie, úkryt, útočisko, útulok


Relevantne k azyl