Bôľ

bolesť, martýrium, muky, súženie, utrpenie


Relevantne k bôľ