Bachnúť

buchnúť, capnúť, ovaliť, rachnúť (hovorovo), udrieť, švacnúť (hovorovo)


Relevantne k bachnúť