Bádať

hĺbať, poznávať, pozorovať, skúmať, študovať


Relevantne k bádať