Badateľný

citeľný, evidentný, jasný, očividný, pozorovateľný, viditeľný, zjavný, zrejmý, zreteľný


Relevantne k badateľný