Bahnisko

bahurina (hovorovo), barina (archaizmus), bažina (hovorovo), blato, mokraď, močarina, močiar, rašelinisko, slatina, trasovisko


Relevantne k bahnisko