Batoh

noša, pinkeľ (hovorovo), plecniak, ruksak, uzol (hovorovo), vak


Relevantne k batoh