Bdieť

bedliť (hovorovo), dbať, dohliadať, dozerať, dávať pozor, hliadkovať, nespať, pozorovať, strážiť


Relevantne k bdieť