Bez života

fádny, jednotvárny, mdlý, nudný


Relevantne k bez života