Bezradný

neistý, v rozpakoch, zmätený


Relevantne k bezradný