Bezvedomie

mdloba, mrákota, nemohúcnosť, obnubilácia (term.), slabosť, strata vedomia, závrat


Relevantne k bezvedomie