Blud

balamutenie, humbug, ilúzia, klam, lesť, mylný dojem, podraz, podvod, prelud, pretvárka, švindeľ (hovorovo), falošné učenie, heréza, kacírstvo


Relevantne k blud