Bodnutie

bodavá bolesť, pichnutie, seknutie


Relevantne k bodnutie