Bohatý

hojný, opulentný, veľkorysý, značný, štedrý


Relevantne k bohatý