Bojazlivý

hanblivý, krotký, nesmelý, nevýbojný, ostýchavý, plachý, tichý, zanovitý (poeticky), prestrašený, vydesený, vyľakaný


Relevantne k bojazlivý