Bolesť

bôľ, martýrium, muky, súženie, utrpenie


Relevantne k bolesť