Brnknúť (hovorovo)


Relevantne k brnknúť (hovorovo)