Byť nerozhodný

okúňať, otáľať, rozpakovať sa, váhať, zaváhať


Relevantne k byť nerozhodný