Byť pripravený

očakávať, predpokladať, čakať


Relevantne k byť pripravený