čakať

byť pripravený, očakávať, predpokladať


Relevantne k čakať