Capnúť

bachnúť, buchnúť, ovaliť, rachnúť (hovorovo), udrieť, švacnúť (hovorovo)


Relevantne k capnúť