Celistvý

celkový, celý, kompletný, neskrátený, plný, stopercentný, totálny, úplný


Relevantne k celistvý