Celkom

absolútne, až do konca, iba, jedine, plne, vcelku, vôbec, výhradne, úplne, diametrálne, úplne, naplno, navlas (hovorovo), načisto, plne, splna


Relevantne k celkom