Cengať

cinkať, zacinkať, zazvoniť, znieť, zvoniť, zvučať


Relevantne k cengať