Cennosť

cena, dôležitosť, hodnota, odmena, prémia, vzácnosť, význam


Relevantne k cennosť