čestné slovo

fakticky, namojdušu, naozaj, skutočne, veru, vskutku, vážne


Relevantne k čestné slovo