čestný

bezúhonný, férový, korektný, morálny, mravný, poctivý, počestný, seriózny, slušný, vzorný, vážený


Relevantne k čestný