Chlad

apatia, bezcitnosť, letargia, nezáujem, neúčasť, otupenosť, pasivita, ľahostajnosť, zima


Relevantne k chlad