Chodiť

kráčať, prechádzať, ísť


Relevantne k chodiť