Chumáč

chuchvalec, otep, snop, zväzok


Relevantne k chumáč