Chyba

defekt, havária, porucha, poškodenie, závada (nesprávne), hriech, neprávosť, zlo, kaz, kiks, lapsus, nedokonalosť, nedopatrenie, nedostatok, omyl, poškvrna, prehliadnutie, závada (nesprávne), mýlka, nedopatrenie, nedorozumenie, omyl, vada (nesprávne)


Relevantne k chyba