Chystať sa

chcieť, hodlať, mať v úmysle, plánovať, predsavziať si, priať si, rozhodnúť sa, zamýšľať, zaumieniť si


Relevantne k chystať sa